Очакваме Фед да намали лихвите догодина

14:14 | 8 ноември 2019

Комантар на Валентин Маринов, директор G10 FX Проучване и стратегии, Credit Agricole