Митата трябва да отпаднат

15:18 | 4 ноември 2019

Рик Хелфенбайн, президент и гл. изп. директор на Американската обувна асоциация: Ще видим силно свиване на маржините. Има 10% спад, в сравнение с миналата година.