Даниела Илиева за ролята на бизнес етикета при различните събития

21:30 | 23 октомври 2019

Доц. д-р Даниела Илиева, консултант по бизнес етикет, Бизнес среща, 23.10.2019