Споразумението с Китай може да е крехко

18:33 | 7 октомври 2019

Еухения  Викторино, директор Стратегии, Департамент Азия SEB, Сингапур