Цифровото земеделие на Bayer

15:07 | 29 юли 2019

Коментар на Лиса Сафариан, ръководител на търговски операции в Bayer за Северна Америка