Кой ще помогне в търговския спор Токио-Сеул

16:29 | 23 юли 2019

Мирея Солис, директор политически изследвания, Brookings Center for East Asia за възможността САЩ да посредничи.