От 3 до 10 хил. лв. безвъзмездна помощ могат да получат малките фирми у нас

Общо 173 млн. лв. ще бъдат отпуснати от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

13:08 | 23 април 2020
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Общо 173 млн. лева безвъзмездна помощ ще получат българските микро- и малки предприятия за осигуряване на оперативен капитал с цел справяне с последиците от разпространение на коронавирусната пандемия. Средствата са предоставени от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с перспективата да се мобилизират допълнителни суми от останалите оперативни програми. Това бе обявено в публикувана за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

3 хил. лева е минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ, максималният е 10 хил. лева. Средствата могат да се насочат за покриване на разходи по дейността на предприятието в тримесечен срок.

Условия

За да се получи помощта, едно от условията е да бъде доказан спад от 20% в оборота за месеца преди този, в който е подадено заявлението, спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

Друго изискване е субсидията да не надскача 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. 

Трето условие е предприятието, което кандидатства, да не е било в затруднено състояние към 31 декември 2019 г.

Участници

По програмата могат да кандидатват юридически лица или еднолични търговци от всички области на икономиката. Изключение правят селското стопанство и хранителната промишленост. Те ще бъдат подпомогнати през Програмата за развитие на селските райони.