Регионът на Перник изпитва недостиг на питейно-битово водоснабдяване

Доц. Косьо Стойчев, преподавател в СУ, Бизнес старт, 09.12.2019

13:21 | 9 декември 2019
Регионът на Перник изпитва недостиг на питейно-битово водоснабдяване