Вече е ясно, че количествените улеснения бяха колосална политическа грешка

Време е централните банки да признаят провала и да извадят този подход от арсенала на политиката си

09:01 | 25 ноември 2022
Автор: Алисън Шрагер
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Големият експеримент с количествените улеснения беше грешка. Време е централните банки да признаят провала, който претърпя, и да го извадят от арсенала на политиката си веднага щом могат.

От световната финансова криза през 2008 г. насам неразделна част от игровия план на централните банки в САЩ, Обединеното кралство и Европейския съюз са количествените улеснения (QE) - практиката на изкупуване на дългосрочни облигации и ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Предполага се, че QE действа чрез понижаване на дългосрочните лихвени проценти, което стимулира търсенето и увеличава кредитирането и поемането на риск.

Икономическите ползи от QE са малко, но пък има много разходи. Сега централните банки се оказват с вързани ръце, тъй като се опитват да ограничат инфлацията с повишаване на лихвените проценти и количествено затягане, което означава, че повече няма да купуват дългосрочни облигации и ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Но те откриват, че прекратяването на количественото облекчение може само по себе си да бъде заплаха за финансовата стабилност.

По време на финансовата криза от 2008 г. централните банки отчаяно се опитваха да влеят ликвидност във финансовата система. При нулев основен лихвен процент трябваше да се измисли друг механизъм, така че тя изкупуваше дългосрочни облигации и ценни книжа, обезпечени с ипотеки, раздувайки баланса си. Предполагаше се, че това е спешна мярка, но тя продължи с години. QE беше последвано от QE2, а след това и от QE3, тъй като Фед се опасяваше, че спирането ще срине пазарите на облигации.

Около десетилетие по-късно, точно когато балансът на Фед най-накрая започна да се свива, се появи пандемията и най-голямото QE в историята. То продължи дълго след отминаването на непосредствената криза, дори когато инфлацията и жилищният пазар започнаха да се разпалват.

 QE
Ударното количествено улеснение. Дори след финансовата криза покупките продължиха

Ако погледнем обективно на доказателствата, все още не е ясно дали цялото това изкупуване на облигации някога е допринесло много за икономиката. Както Бен Бернанке веднъж каза: "Проблемът с количествените улеснения (QE) е, че те работят на практика, но не и на теория".

В случаите, когато даден пазар е в затруднение, намесата на централната банка и изкупуването на облигации може да осигури необходимата ликвидност. Но използването на QE за стимулиране на цялата икономика, за намаляване на безработицата или повишаване на инфлацията, има по-съмнителни резултати. В едно проучване, наречено "Петдесет нюанса на QE", се прави оценка на многобройните научни трудове, които измерват въздействието на QE върху икономиката. То установи, че всички изследвания, идващи от централните банки, разглеждат QE като голям успех, но само половината от изследванията на академичните среди откриват някакви ползи за икономическото производство или инфлацията. Когато те откриват някаква полза, тя обикновено е по-малка, отколкото се твърди в изследванията на банките.  

Същевременно има значителни разходи. На първо място са преките разходи: По същество QE е залог с ливъридж, който няма да се изплати, ако лихвените проценти се повишат. Фед плаща лихви върху резервите, които държи за банките, и използва тези резерви, за да финансира покупките си на дългосрочни облигации. Сега, когато лихвеният процент се е повишил, за да се бори с инфлацията, Фед трябва да плаща повече за резервите, отколкото получава от облигациите в портфейла си, и губи пари.

Косвените разходи от QE могат да бъдат още по-големи. Използването на QE за поддържане на ниски лихвени проценти изкривява оценката на риска, тъй като облигациите се считат за безрисковите активи в икономиката - те се използват за определяне на цената на активите и служат като барометър за поемането на риск. Дългосрочните облигации са сред най-систематично важните активи в икономиката и когато цената им е изкривена, цените на риска имат по-малко значение.

Банката за международни разплащания публикува документ, в който се твърди, че понижаването на дългосрочните лихвени проценти прави корпоративния дълг по-евтин, което подкрепя компаниите "зомбита". Намесата на Фед на пазара на ценни книжа, обезпечени с ипотеки, по време на пандемията може да изкриви пазара на жилища в продължение на години.

Хано Лустиг, професор по финанси в бизнес училището в Станфорд, се опасява, че потискането на лихвените проценти по държавните заеми "заглушава сигнала", който пазарите иначе биха дали, когато правителството взема твърде много заеми. "Търговците на облигации имат стимул да инвестират повече в това да разберат какво ще направи централната банка и по-малко в това да разберат какви са основните [пазарни] показатели", каза той.

QE размива връзката между фискалната и паричната политика и застрашава независимостта на централните банки, тъй като Фед по същество монетизира държавния дълг. То също така прави много трудно спазването на правилата на паричната политика.

Сред макроикономистите отдавна се води дебат за това как Фед трябва да провежда паричната политика. Трябва ли той просто да реагира на условията, когато те се развиват, в зависимост от модната в момента парична политика? Или трябва да следва предварително установени правила, основани на данни, като например да определя лихвения процент с формула, която отчита инфлацията, безработицата и БВП.

Много икономисти смятат, че правилата са по-добри в повечето случаи, тъй като поддържат доверието във Фед и насърчават прозрачността. За QE не съществува такава формула или правило; то винаги е "ад хок". Това може да се наложи в извънредна ситуация като финансовата криза. Но упоритото използване на QE показва, че след това централните банкери ще разширят тези спешни действия и в нормални времена.

Прекратяването на QE няма да е лесно. Сега централните банки разполагат с огромни баланси, чието съкращаване ще отнеме години. И както виждаме в Обединеното кралство, когато централната банка спре да купува облигации, това може да доведе до хаос на пазарите. Сега, когато QE се превърна в норма, при следващата рецесия пазарите ще очакват още QE, а ако това не се случи, може да доведе до още по-големи проблеми на пазара на дълг.

Ето защо централните банки трябва да признаят, че QE е било грешка. Доверието към тях вече е застрашено, след като подцениха инфлацията. Сега е моментът да се погледне внимателно на паричната политика през последното десетилетие и да се преосмисли какво работи и какво не. В противен случай ще останем завинаги с QE.