Зетелмайер от Bruegel за речта на Лагард

Джеромин Зетелмайер, директор на Bruegel

17:30 | 21 ноември 2022
Преводач: Петя Кушева

Към нас се присъединява Джеромин Зетелмайер, който е новият директор на Bruegel. Това е много добре, защото Лагард произнесе много дълга реч, но имаше и много подробности. Какви са важните изводи според Вас?

Тя постигна много добър баланс между ястребския тон, но от друга страна запази правото си на избор и се позоваваше на данни.

Две неща са важни за декември. Тя каза да не се подвеждаме от данните. Налага се идеята,  че рецесията се материализира. Съгласен ли сте? Мислите ли, че тя обещава да продължи повишението на лихвите и при рецесия? Това необходимо е?

Да, точно това е ястребска реч. Тя искаше да е ясно за аудиторията, че само защото ЕЦБ смята, че рецесията може да е съвсем реална, и че последните данни не противоречат на очакванията, не означава, че няма да затегнат политиката си.

Въпреки рисковете. Защото някои казват ще задушите икономиката. Повишавате прекалено агресивно при рецесия. Смятате ли, че нещо се поставя в залог в този момент?

Тя беше съвсем искрена като каза, че дори и рецесията може да не понижи инфлацията. Това е доста агресивно изявление. От друга страна беше много внимателна като каза, че ще навреме ще успеят да намалят инфлацията до средносрочната цел. Това оставя възможност за маневриране.

Решението е съвсем близо. Въпросът ми дали е 50 или 74 базови пункта? Днес не беше ясно, но според Вас кое от двете ще изберат?

Смятам, че все още не са решили. Не мисля...Поне от тази реч, не може да се прецени, но бих казал че клонеше към агресивно настроение.