ЕЦБ: Понастоящем е налице ценови натиск

Игнацио Виско, член на УС на ЕЦБ

20:22 | 19 октомври 2021
Обновен: 20:28 | 19 октомври 2021
Преводач: Вера Рашева

Как разбирате инфлацията? Някои Ваши колеги виждат преходна инфлация, а други всъщност виждат инфлация. Това е нещо доста по-продължително, което би могло да се установи трайно. Какви са предимствата и недостатъците на тези две гледни точки?

Това е въпрос, който обсъждахме продължително във Вашингтон, на годишните срещи на Международния валутен фонд и Г-20.

Понастоящем определено е налице ценови натиск.

Той е причинен от фактори, свързани с по-високите цени на енергията и на стоките на други места, както и от затруднения при доставките. Обаче тези затруднения при доставките, които доведоха до недостиг на микрочипове, полупроводници, и които възпрепятстват индустриалното производство, се дължат на значително увеличение на търсенето, което е по-голямо от очакваното в условията на предлагане, намалено вследствие на пандемичните мерки.

А това е преходен ефект. Всичко това ще отнеме време.

Свидетели сме на затрудненията при някои важни пристанища. Според мен обаче всичко това е въпрос на регулиране на предлагането спрямо търсенето.

По отношение на цените на енергията в някои държави е налице ефектът на търсенето. Вследствие на метеорологичните условия търсенето на енергия се увеличи.

Обаче са налице също и геополитически въпроси, които се разрешават понастоящем.

Продължаваме да считаме, че това до голяма степен е преходно, дори и ако този натиск продължи няколко месеца, както и през следващата година.

Очевидно ще е необходим мониторинг и разбиране от наша страна. Освен това се работи по въпроса за веригите на доставки.

Вижте втора част на видеото.