Vygon Consulting за енергийната криза в Европа, част 1

Мария Белова, ръководител проучвания в Vygon Consulting

00:08 | 16 октомври 2021
Обновен: 03:19 | 16 октомври 2021
Преводач: Петя Кушева

Президентът Путин казва, че Русия е готова да предостави на Европа необходимият й газ. Предполагам, че това е съпътствано от условия.  Мария, какви са условията?

Условието е Северен поток-2, който е начело в плановете на Европа и Русия.

Всички чакат пускането на тръбопровода и се надяваме това да се случи преди края на тази година.

Но според процедурата, германската агенция Shelly трябва да изготви проект на сертификат за тръбопровода до 8 януари следващата година.

Европейският комисар също има няколко месеца, за да издаде окончателния си сертификат.

Но се надяваме, че това ще се случи преди края на тази година, защото знаем, че подземното газохранилище не е пълно. Има около 80 процента.

Мария, има няколко гледни точки. Конкретно една от тях е, ако си представим, че утре Северен поток-2 бъде одобрен и пуснат, Русия може ли да запълни  100 процента този тръбопровод и просто да изпомпи много газ за Европа?

Това е добър въпрос. Проблемът е, че това отново ще зависи от Европейската комисия, защото според европейския трети енергиен пакет тръбопроводът трябва да бъде запълнен само 40 процента. Това означава, че няма да се използва 100% от капацитета му.

Но в същото време технически Русия може да изпомпва толкова газ, колкото е необходим на Европа. Това зависи колко тежка ще бъде зимата в Европа, а също и в Русия, честно казано.

Ще достави ли Русия природен газ в Европа на спот пазара или смятате, че ще доставя само газ в съответствие с обема, който Европа иска, ако Европа се съгласи на дългосрочни договори?

Всички настоящи обеми, които се доставят за Европа, се доставят по дългосрочния договор подписан с Газпром.

На теория Газпром има варианта със своята електронна газова платформа да доставя на спот пазара, но позицията на Газпром е да доставя чрез дългосрочен договор. Това е разбираемо, за да има предвидимост заради решенията на инвеститорите.

Но в случай на извънредна ситуация, разбира се, Русия и самият Газпром ще бъдат готови да доставят допълнителни обеми газ на спот пазара.

Вижте втора част на видеото.