ЛаВорня се тревожи за ръста през 2022г

Джозеф ЛаВорня, главен икономист на Natixis CIB

23:30 | 5 август 2021
Преводач: Кирил Петков

Икономиката се справи много добре през последните четири тримесечия.

Ръстът на брутния вътрешен продукт бе над 12%.

Икономиката достигна връх във второто тримесечие и всичко се урегулира.

Но дори в този случай е трудно да се очаква стабилен ръст през четвъртото тримесечие.

По-разтревожен съм за ръста през 2022 г.

Това предусетиха пазарите на облигации в САЩ и по света.

Ръстът ще отслабне рязко.

Бичите настроения ще се успокоят и инфлацията ще бъде преходна.

Това ни казват пазарите.

 

Ръстът през тази година все още ще е 7-8%, но през следващата ще е едва 2% или по-малко.

Това не се различава много от дългосрочните прогнози на администрацията.

Това е отражение на факта, че ние взимаме заем от бъдещето.

Някои хора не можеха да харчат доскоро поради пандемията.

Сега не са затворени вкъщи и качиха харченето.

Виждаме го в покупките на стоки, които са 4-5 пункта над дългосрочната  тенденция за БВП.

Това бе главно потребление.

Потреблението в последните 14 месеца, през които темповете на спестявания паднаха от 34%  до 9% към настоящия момент, имахме годишно нарастване на потреблението от 21%.

Това е невероятно.

Като цяло е в стоки.

Заемаме от бъдещето и поради това ръстът следващата година рязко ще се забави.

Фед не правят нищо. Не предприемат нищо, помпят системата с ликвидност, не намаляват покупките, не затягат политиките. От края на март, началото на април след скока в доходността на 10  годишните облигации виждаме, че пазарът калкулира по-ниски лихви. Показателят за пет годишните очаквания за оувърнайт индексираните суапове за след пет години беше 2.40 през април. Фед би трябвало по-скоро да затегне, както направи при последния цикъл и вчера вече бяхме под 1.50. Пазарите виждат, че Фед не прави нищо, а моята прогноза е, че няма да има затягане до следващите президентски избори.