Виско: Налице е възстановяване, но неравномерно

Игнацио Виско, управител на Banca d’Italia и член на управителния съвет на ЕЦБ

06:41 | 17 юли 2021
Преводач: Мария Попова

На първо място, срещата във Венеция беше много полезна, много резултатна независимо от някои отправени критики. Оценката на възстановяването беше потвърждение на очакванията ни през април.

Налице е възстановяване, което набира скорост, но то не е еднородно навсякъде по света.

Редица държави все още изостават. Възстановяването е в непосредствена зависимост от темповете на осъществяване на ваксинационната кампания.

Освен това, то все още не е приключило. Смятаме, че ще отнеме поне още една година преди реално да излезем от кризата и то ако се изпълнят редица условия.

Едното е справянето на страните с третата вълна от инфекцията.

Нивото на търсене в света трябва да се поддържа на настоящите стойности, паричните и финансови условия трябва да се запазят благоприятни дори и да има признаци за ръст на някои цени над инфлационната цел, която са си поставили централните банки.