Intel обяви 20% спад в продажбите си за центровете за данни

Ед Лъдлоу, Bloomberg News

13:38 | 23 април 2021
Обновен: 13:54 | 23 април 2021
Преводач: Петя Кушева

Продажбите на Intel за центровете за данни бележат 20% спад на годишна база. Важно е, защото това беше двигателя на печалбата им, чипове за центровете за данни.

Ако при този бизнес сегмент има спад на приходите с 20% на годишна база, това има доста сериозни последици върху маржовете. Брутните маржове падат малко над 52%, понижение от 5% върху брутния марж на годишна база.

В добри периоди Intel се радва на брутни маржове от около 60%. Сега са понижени до около 50%-та граница, което е признак за това как се развива бизнесът им.

Да, насоките за цялата финансова 2021 г леко се подобряват, но в близко бъдеще, ако погледнете насоките им за второто тримесечие, имат леко подобрение при ръста на приходите.

Печалбата на акция има леко понижение. Средата е конкурентна. Все още се борят с глобалния недостиг на чипове и други ограничения на веригите на доставки също така.

Има проблясъци на пазара на персонални компютри. Intel казват, че това може да бъде рекордна година за търсенето на персонални компютри.

Темата за чиповете е толкова сложна, но винаги казвам на зрителите, че когато бях дете имаше реклама на Intel Inside. Когато си купиш лаптоп той имаше стикер Intel Inside. Все още е част от този голям бизнес.

Ковид наистина засили търсенето на персонални компютри и виждаме, че това подразделение се представя добре – 10.8 млрд долара приход, малко над прогнозата. Това търсене ще се задържи през остатъка от 2021 г. Няма да спре.

Част от това, което проличава във финансовия отчет на Intel са ограничените доставки. Те казват, че биха се представили дори и по-добре в сегмента на персоналните компютри, ако имаха по-добри доставки на чипове. Това няма да се оправи бързо.

Директорът на Intel Пат Гелсингър каза, че ще отнеме около две години да се разнищят всички проблеми свързани с веригата за доставки. Това не означава, че недостигът ще продължи две години, но проблемите свързани с веригата за доставки може би.

А освен това Intel се опитва да се справи с производството на чипове за трети страни чрез създаване на собствено производство. 

Intel направи това, което каза и вложи 20 млрд долара, за да започне допълнително производство на чипове в САЩ. Искат да развият свое производство.

Да примпомня, че тайванското производство на полупроводници доминира производството в сектора и в производството на чипове.

На директора на Intel бе зададен въпроса какво производство искате да имате? Искате ли ултра нишови продукти, разработени от самите вас за клиенти или искате да сте като TSMC и просто да правите това, което клиентът ви поръча?

Той каза, че просто не знаят и искат да правят комбинация от двете. Част от проблема при Intel е, че един от най-големите му клиенти, Apple и други такива, започват да разработват свои собствени чипове и планират TSMC да ги произвежда за тях. 

Така работи бизнеса с чипове. Intel иска да си върне този бизнес, както откъм интелектуална собственост, така и собствено производство, където има добри маржове.