Какво каза ЕМА за ваксината на AstraZeneca

Eмер Кук, изпълнителен директор на Европейската агенция по Лекарствата

13:55 | 8 април 2021
Преводач: Петя Кушева

Първо искам да започна, като заявя, че нашата комисия по безопасност, официалната комисия за надзор и оценка на риска в Европейската агенция по лекарствата потвърди, че ползите от ваксината на AstraZeneca за предотвратяване на Ковид-19 като цяло надхвърлят рисковете от страничните ефекти.

Ковид-19 е много сериозно заболяване с висока степен на хоспитализация и смъртност и все още причинява хиляди смъртни случаи дневно в Европейския съюз.

Тази ваксина се оказа много високо ефикасна. Тя предотвратява развитието на тежки симптоми и хоспитализация и спасява животи.

Ваксинацията е изключително важна за подпомагането ни в битката срещу Ковид-19 и трябва да използваме ваксините, които имаме, за да се предпазим от опустошителните ѝ последици.

 След много задълбочен анализ, комисията стигна до заключението, че съобщените случаи на необичайно съсирване на кръвта след ваксинация с ваксината на AstraZeneca трябва да бъдат включени сред възможните нежелани реакции на ваксината.

Както съобщихме миналата седмица, свикахме специална експертна група, съставена от експерти от редица медицински специалности, включително хематолог, невролог, епидемиолог и вирусолог.

Въз основа на настоящите налични доказателства, специфичните рискови фактори, като възраст, пол или предишна медицинска история на нарушения в съсирване на кръвта не бяха потвърдени, тъй като редките събития са наблюдавани сред всички възрасти, и при мъжете, и при жените.

Вероятно обяснение за тези редки странични ефекти е, че това е имунен отговор на ваксината, водещ до подобно състояние на това, наблюдавано понякога при пациенти лекувани с хепарин. Нарича се тромбоцитопения, индуцирана от хепарин.

Доктор Страус ще ни даде повече подробности от извършената оценка.

Европейската агенция по лекарствата работи в тясно сътрудничество с националните компетентни органи във всички държави-членки на ЕС и с компанията, за да гарантира, че тези рискове са съобщавани своевременно на здравните специалисти.

Важно е както ваксинираните, така и здравните специалисти да са наясно с признаците и симптомите на тези необичайни нарушения на съсирването на кръвта, така че да могат да бъдат забелязани бързо, за да се минимизират всички възможни рискове.

Ние ще продължим да наблюдаваме наличните научни доказателства за ефикасността и безопасността на всички разрешени ваксини за Ковид-19 и ще издаваме допълнителни препоръки, ако е необходимо, на обосновани на науката и надеждни доказателства.