Стимулите ще подпомогнат и американското образование

Репортаж от рубриката на Bloomberg Quicktake

16:59 | 15 март 2021
Обновен: 17:01 | 15 март 2021
Автор: Антон Груев

Образованието по време на пандемия беше трудно както за учителите, така и за учениците. Училищата в цялата страна се опитаха да отворят, само за да затворят пак, когато случаите на COVID-19 скочиха.

Преглед на американския антикризисен план показва, че са предвидени 130 милиарда долара, за да могат детски градини  и средни училища да отворят, като се финансират подобрения във вентилационните им системи и закупуване на лични предпазни средства.

Вижте повече за мерките в сектора във видеото.