ЕЦБ ускорява PEPP

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

12:00 | 12 март 2021
Обновен: 12:46 | 12 март 2021
Автор: Силвия Грозева

От началото на годината пазарните лихвени проценти са се увеличили и това представлява риск за условията за финансиране в по-общ план. Банките използват безрисковите лихвени проценти и доходността на държавните облигации като основни референтни показатели за определяне на условията за кредитиране. Ако не бъдат овладени, съществени и трайни нараствания на тези пазарни лихвени проценти биха могли да доведат до преждевременно затягане на условията за финансиране за всички сектори на икономиката. Това е нежелателно в момент, когато запазването на благоприятни условия за финансиране все още е необходимо, за да се намали несигурността и да се засили увереността и по този начин да се подпомогне икономическата активност и да се запази ценовата стабилност в средносрочен план.

При тези условия Управителният съвет прие следните решения.

Първо, ще продължим да извършваме нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), чийто общ размер е 1850 млрд. евро, най-малко до края на март 2022 г. и във всеки случай докато Управителният съвет не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. Въз основа на успоредна оценка на условията за финансиране и на перспективата за инфлацията Управителният съвет очаква през следващото тримесечие покупките по PEPP да се извършват със значително по-висок темп, отколкото през първите месеци на тази година.

Покупките ще се провеждат гъвкаво, съобразно с пазарните условия и с оглед на това да не се допусне затягане на условията за финансиране, което е несъвместимо с преодоляването на низходящото въздействие на пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към покупките, за всички класове активи и всички държави, ще продължи да подпомага гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Ако бъде възможно да се поддържат благоприятни условия за финансиране с поток на закупените активи, който не изчерпва общия размер на нетните покупки за целия хоризонт на PEPP, не е задължително този общ размер да се използва докрай. Също така, общият размер може да бъде рекалибриран, ако това е необходимо, за да се запазят благоприятни условия за финансиране, така че да се преодолее негативното сътресение от пандемията върху тренда на инфлацията.