Moderna има ангажимент към САЩ

Нубар Афеян, съосновател и председател на Moderna

11:14 | 27 януари 2021
Автор: Петя Кушева

Ние вярваме, че поне от наша страна продукцията, проверките на качеството и способността за разпределение на доставките са налице, за да можем да изиграем своята роля в постигането на тази цел. И досега нищо, което виждаме, не ни спира да продължаваме да работим усилено, за да правим това. Но мисля, че има планове то да се постигне и производствените системи функционират според плановете ни.

Можем да направим само толкова, колкото сме в състояние да направим, в смисъл, че не сме правили това и никой друг не го е правил досега.

С други думи, никой не е преминал от нулева продукция на този конкретен вид продукт към това, което се надяваме до края на тази година да достигнем - милиард дози, които ще сме произвели. Така че е важно за нас да го разберем.

Това, че не е било правено не означава, че не може да се направи. А защото не е направено, не можем просто да кажем: „О, да, правили сме го сто пъти преди.“

Ние сме на неизследвана територия от медицинска гледна точка и по отношение на производството и предлагането. И това, което можем е да планираме, да имаме резерви, да въведеем различни мерки, да можем да откриваме всякакви грешки много рано и да ги компенсираме.

Всички системи са внедрени и функционират.

Но докато не го направим, няма да можем да посочим, че вече сме го постигнали и да имаме причина да вярваме, защото това се прави за първи път.

Смятаме, че сто милиона дози като цел през следващите няколко месеца е постижимо. А след това още сто милиона до края на второто тримесечие, тъй като целта ни за ангажимент към САЩ е нещо което чувстваме, че сме на път да осъществим.