Фед, расовите проблеми и проблемите с равнопоставеността Част 2

Матю Бозлър, Bloomberg

11:10 | 19 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Предполага се, че Фед е защитен от политиката. Бих казал, че традиционно това е независима институция. Видяхме промяна в това преди няколко години в начина, по който президентът Тръмп говореше за Джеръм Пауъл както публично, така и пред негови приближени. В статията си вие говорите как това може още повече да въвлече Фед в политиката. Разговаряли сте с Чарлс Плосър, бивш президент на Фед-Филаделфия, който предупрждава, че ако към различните рискове пред Фед се добавят проблемите с расата и равнопоставеността, може да се компрометира независимостта му.

Това е много интересен аспект от цялата история, нейното политическо измерение. Само до преди 2 години, малцина искаха да говорят за расовия въпрос, защото се смяташе, че е политически разединяваща тема. Смяташе се, че ако работите напълно професионално, то вие служите на цялата нация и налагате политики за всички. Това беше начин проблемът да бъде изместен встрани.
Очевидно сме свидетели на пълна трансформация в мисленето по този въпрос не само във Фед, но и в корпоративна Америка и различни неправителствени организации, всъщност в целия спектър от институции. Това ни говори за една мащабна промяна в обществото, която се наблюдава през последните няколко години по време на президентството на Тръмп. Тогава, всички се почувстваха не само много по-уверени да говорят по тези въпроси, но и изглежда в момента на това да се говори по такива проблеми се счита за политическо предимство по начин, а само до преди няколко години възприятията бяха напълно противоположни. Така че, случващото се във Фед се случва и в много други институции, в цялото общество и показва развитието на процесите.