Pimco: Ръстът на инфлацията не е гарантиран

Йоахим Фелс, икономически съветник, Pimco

15:00 | 13 януари 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

За тази година прогнозата е за много потисната инфлация.

Не мисля, че има несъгласие за междинните очаквания за инфлацията на пазара.

Все още имаме значителна пропаст в производството. Безработицата е над максималните нива. Средносрочната прогноза е доста потисната.

Големият дебат обаче е за дългосрочната прогноза. Средносрочната и дългосрочната – следващите няколко години.

Пазарът е насочил вниманието си в момента върху рисковете от ускоряването на инфлацията – печатането на пари. Но по-важното бих казал е фискалната политика, която в глобален план е експазионистка.

Ако фискалната политика продължи така, дори и икономиката да се върне към по-нормални нива, тогава бихме могли да имаме повишение на инфлацията.

Това следят пазарните участници. Затова имаме повишаване на равновесните нива на инфлация.

Хората може би пропускат, че няма гаранция, че инфлацията наистина ще се повиши, защото няма гаранция, че фискалната политика ще остане подкрепяща още дълги години.

Смятаме, че има рискове от повишение на инфлацията, но все още и дефлационни рискове.

Всички знаем какво става като се спукат балоните на финансовите пазари.

Пазарите са доста буйни в момента и отново – няма гаранция, че фискалните стимули ще продължат, дори и когато икономиката се върне към нормалност.

Така че изводът е, че дългосрочната несигурност на инфлацията се увеличи. Неясно е ускоряването и намаляването й. И това вероятно инвеститорите не следят така внимателно, както би трябвало.