Google готви защитата си, част 2

Адам Коен, директор по икономическата политика на Google Inc.

05:48 | 22 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Току-що получаваме това оплакване. Ще се запознаем с него и ще изградим непоклатима защита. Както вече казах, в индустрията ни има свирепа конкуренция. Потребителите имат голям избор и достъп до други услуги. Ние сме жилав, но честен конкурент.

Google е успешен, защото хората предпочитат да го ползват. Технологията ни е отлична.

Когато Google се появи, хората казваха, че Yahoo е решението за търсачките и няма конкурент. Ние разработихме различна методология и инвестираме в нея още от самото начало.

Продължаваме да развиваме нивото на технологията си, продължаваме да се стараем да служим по-добре на потребителите и на малките и големи предприятия от всички сектори на икономиката. Разбира се, че има натиск от конкуренцията, но както всички други бизнеси ние трябва да реагираме.

Министерството на правосъдието ни зададе въпроси относно бизнеса ни и нашата роля в процеса е да им отговорим, да предоставим категорични доказателства и данни в защита на нашата позиция. Те не обсъждат процеса, който прилагат спрямо нас.

Трябва да се запознаем с оплакването, което получихме току-що. Ще го разгледаме и ще му отгворим. Що се отнася до последващите стъпки, аз не знам какъв ще бъде процеса. От наша страна, ние трябва просто да се защитим.

Трябва убедително да покажем, че помагаме на американската икономика, носим ползи на американските потребители, а това дело е фундаментално опорочено.