Много неизвестни във възстановяването на Европа

Паоло Джентилони, еврокомисар за икономиката

15:14 | 9 юли 2020
Автор: Мария Попова

Възстановяването вече започна, но все още е съпроводено от несигурност. И точно това е моментът, когато трябва да отправите послание на увереност и послание срещу разединението. Не можем да приемем идеята, че една всеобща криза може да има такива различни последици. Моментът е сега, защото възстановяването започна и трябва да имаме общо възстановяване, а не различно за различните държави членки. Това е причината за общия инструментариум. Всяка европейска държава има своя реакция, своя фискална намеса, но общата е особено нужна преди средата на лятото.