Фед ще обяви резултатите от ежегодните стрес тестове

Дани Бъргър, Анна Едуардс, Мат Милър, Bloomberg

15:43 | 25 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Общото мнение е, че може би няма да има значително понижение на дивидентите, съобщават Bloomberg Intelligence Интелиджънс и редица други специалисти в стратегиите: американският регулатор можеше да каже на банките да се откажат от дивидентите още в  началото на пандемията, както направи европейскят регулатор. Но вместо това Фед предпочете да изчака стрес теста, каза в анализа си Дани Бъргър от Bloomberg.

Самите банки не са длъжни да обявяват плановете си до 29 юни, така че ще минат няколко дни преди да разберем дали дивидентите са оцелели при стрес теста.

Най-песимистичният сценарий от предходния стрес тест на Фед е далеч от случилото се по време на пандемията.

Шийла Беър, бивш управител на Федералната корпорация за застраховане на депозитите по време на предишната криза каза, че Фед се концентрира върху това, което искат банките и че оценката им зависи от исканията на банките.

Не е ясно дали този нов анализ на чувствителността ще се включи в алгоритъма за изчисляване на бъдещия капиталов буфер на банките. Той може да бъде просто инструмент на политиката за определяне на дивидентите, а не други аспекти на оценката от стрес тестовете. Анализът на чувствителността взема предвид загуби по заемите и не включва дори пазарния стрес,  какъвто имаше.