Прогнозата на ОИСР за третото тримесечие

Анхел Гурия, генерален секретар на ОИСР

01:03 | 25 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Третото тримесечие ще бъде по-добро от второто, когато ще преминем през дъното. Тогава ще изглежда, че настъпва възстановяване, ще се появят очаквания и ентусиазъм. Единственият проблем е, че целият процес ще бъде по-дълъг. Защо? Аз смятам, че той ще прилича на буквата U. И въпросът е колко дълго ще продължи негативният период. Защо? Освен всичко друго ще се натрупа повече правителствен, корпоративен и домакински дълг. Ще ни трябва повече пространство преди да се издигнем.

За да намалим възможно най-много разходите, последиците, икономическите и финансовите последици от вируса и от здравната пандемия... Това ще ни позволи да подготвим сцената за средносрочно и дългосрочно възстановяване.

Но споменахте и нещо друго – увереността. Тя е много важна. Нейното връщане няма да стане незабавно. След това стигаме и до инвестициите. След колко време ще се върнат?

Франсин, с вас сме коментирали тези въпроси и друг път. Разходите за световната икономика вече бяха доста високи заради търговското напрежение. И плащахме за несигурността, която водеше липса на инвестиции, което пречеше на растежа.

Това беше преди Ковид. А след това се появи и той. И тази ситуация не се е променила. 

Всъщност, едно от нещата, които не бяха направени беше следното: да кажем, нека да премахнем търговските ограничения. Нека да премахнем търговското напрежение.

Духът на съвместното мислене, за да вдъхнем повече увереност. Всеки се фокусира върху собствената си страна. Всички мислят само за милиардите, милионите, които се вливат в собствените им икономики, срещу безработицата в техните страни.

В това няма нищо лошо.

Но щеше да е много важно, ако бяха въведените взаимно подсилващи се мерки и такива, които увеличават увереността, като премахването на търговските ограничения.

След това споменахме и най-тежко засегнатите сектори. Като туризма, в Европа се опитваме да спасим сезона. След това са услугите и транспорта. Услугите пострадаха особено сериозно. Но тези свързани с туризма бяха най-тежко засегнати. В някои страни в Европа говорим за спад на БВП от 12-13%.

Изглежда сякаш ситуацията няма как да се влоши, но това далеч не е така. Ако вземем погрешните решения, ако не се поучим от преживяното, дори от съвсем скорошни събития... че търговското напрежение ни струва много. И допълнителното напрежение ще ни струва още повече. А и като говорим за възстановяване, говорим за връщане на увереността, на инвестициите, на перспективите. Те ще подкрепят данните.