Очакванията на Раджив де Мело за лихвите на Фед

Раджив де Мело, председател на Investment Management Association of Singapore

13:30 | 8 юни 2020
Обновен: 01:49 | 9 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Приема се, че Фед, които ще се срещнат тази седмица, ще запазят индикациите, че политиката им по лихвите да останат много ниски. Вероятно ще увеличат някои от инициативите, с който разполагат в инструментариума си. Смятам обаче, че доходността по облигациите и дългосрочните матуритети ще продължат да растат.

Ще има голямо предлагане на държавни облигации на пазара при големи дефицити във всички страни по света и е нужно да има купувачи за тези облигации. Но те са с много ниска доходност при тези нива, предлагат незначителна защита за портфейла на инвеститорите и фактически, на много пазари с ниска, нулева или негативна доходност на облигациите, инвеститорите изгубиха пари през последните месеци, липсваше каквото и да е оживление. Така че ролята на държавните облигации е поставена под въпрос за тези, които структурират портфейли.