Изборът между метали и минни компании според BlackRock, част 2

Иви Хамбро, глобален директор Тематично и секторно инвестиране, BlackRock

16:00 | 16 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

Има още накъде да расте тази търговия.

При оценките на суровинните акции, те се търгуват далеч под средните си исторически стойности, по отношение на мултипликаторите.

Те направиха малко рали в последните няколко седмици, но далеч под историческите мултипликатори. Например съотношението цена/печалба или оценка на компанията към EBITDA, доходност от дивидент. Те са изключително евтини спрямо историческите си показатели.

Без да говорим за огромния дискаунт, на който се търгуват спрямо мултипликаторите на нормалния пазар.

Както да се хеджира в следващите 5г или дори в следващите 12 месеца?

В момента забелязваме, както казахте по-рано, че хората търсят злато.

Имаме голяма геополитическа несигурност по света. Много несигурност около лихвите и дали ще бъдат намалени или не. Движения има и при валутите.

Невероятно за нас е да наблюдаваме запазването на покупателната способност, което златото успява да постигне.

Имаме чудесни данни за това. Например вижте какво може да купите със злато с времето. Колко силно запазва покупателната способност и как това ви помага.

Златото изпълнява ролята си на актив-убежище. Пази богатството ви недокоснато. Не само доларовите хора се обръщат към него. Забелязваме го и при централните банки.

Те купуват злато много активно в последните няколко години. Има голям подем на интереса към него. За мен това е вълнуващ сигнал, който следим.