Самърс очаква 20-25% шанс за рецесия за първото полугодие, част 2

Лорънс Самърс, бивш министър на финансите на САЩ

12:30 | 21 ноември 2023
Обновен: 12:47 | 21 ноември 2023
Преводач: Мария Попова

И все пак има икономисти, които предупреждават, че някои индикатори сочат по-скоро предстояща рецесия, например Правилото на Сам, което е един измерител и то не е далеч от стойностите при рецесия. Какъв е рискът от настъпване на рецесия през първата половина на следващата година?

Определено е по-нисък от 50 процента и аз смятам, че е по-скоро около 20 – 25%  и че в крайна сметка ще се случи нещо, което ще накара Националния институт икономически проучвания да обяви начало на рецесията през първата половина на годината. По същество, когато настъпи рецесия, ние дори не знаем, че сме в рецесия преди тя да се развие в продължение на няколко месеца. Затова и трябва да признаем риска от рецесия като реален.

Но от друга страна, това, което виждаме в докладите за безработицата е че доходите продължават да растат и не смятам, че това е широко приетият сценарий. Бях леко изненадан, когато в началото на миналата седмица акциите на компаниите за търговия на дребно поскъпнаха драстично и подсказаха, че възможността за рецесия напълно излиза от сценария на пазарите.

Като реакция на пазара, това не ми изглежда нито хитро, нито интелигентно. Според мен, някои хора твърде голямо доверие на мама Фед и смятат, че ако инфлацията е ниска, то Фед ще може да предотврати рецесията. Трябва да им се припомнят изказванията, направени преди година-две за това как паричната политика работи със съществено изоставане.

Не знам какво точно предстои, но да се смята, че евентуално неблагоприятно събитие ще може да се подстави под пълен и незабавен контрол би било голяма грешка.