PetroChina: Китай ще се нуждае от 380-390 млрд м3 LNG през 2023

Яою Джан, директор за LNG & New Energies в PetroChina International

08:14 | 6 септември 2023
Преводач: Мария Попова

Какво е търсенето на втечнен газ в Китай? Защо е толкова вяло? Какво очаквате тази зима?

Втечненият газ има малък дял в общото потребление на газ – по-малко от 20% и този транспортиран по море продукт се счита за балансиращ местното производство и вноса по тръбопроводи.

Вносът на втечнен газ нарастваше с двуцифрени темпове, когато Китай имаше силен растеж и търсенето на газ се предизвикваше от силния икономически ръст и усилията на страната да намали емисиите.

2021 беше изключителна година, защото бих казал, че през тази година всички звезди бяха в благоприятна подредба: имаше висок ръст на БВП, много силно индустриално търсене на фона на много изгодни спотови цени на пазара на втечнен газ.

В началото на тази година, Китай се превърна в най-големия вносител на втечнен газ – 33 милиона тона, което е със 7% повече спрямо същия период на предходната година.

Фактор е и повишеното търсене след ковид, а това се дължи и на понижената спотова цена, която преустанови арбитражните действия между спотовите и фючърсните пазари.

Кога търсенето на газ ще достигне нивата от 2021?

Това зависи от множество фактори. Споменахме темповете на възстановяване, както и за предлагането.

Китай е подписал много дългосрочни договори за покупко-продажба, но повечето от тях влизат в сила след 2025.

В краткосрочен план, зависи дали спотовият пазар на втечнен газ ще остане ценово конкурентен в сравнение с други суровини.

Ако трябва да предположите, каква е реалистичната прогноза?

Не съм гадател, но Китай определено ще се нуждае от повече газ. Очевидно данните за тази година ще са по-добри от миналата, а в бъдеще потреблението на газ ще нарасне.

Казвате, че Китай ще се нуждае от повече газ. Посочете някаква цифра в рамките на 2-3 години. Колко газ ще е нужен на Китай?

Има няколко прогнозни варианта…

Какъв е вашият вариант?

Предположенията ми за тази година са за около 380-390 милиарда кубични метра. Това е почти сигурно.