Директорът на Atos за разделянето на компанията, част 2

Нурдин Биман, директор на Atos

17:30 | 9 юни 2023
Преводач: Силвия Грозева

Много говорихте с Даниел Крeтински, който ще инвестира в традиционния ви бизнес. Как напредвате там? Какво ще трябва да му дадете, за да го накарате да сключи сделката? Имам много цифри пред себе си, но вие ми кажете по-добре.

Определено има много слухове, но ние няма да ги коментираме. В края на краищата, където има стойност, има и интерес.

Ние получихме много предложения за Tech Foundations. Бордът и председателят са единодушни по тях. Оценяваме най-добрите оферти за този бизнес и своевременно ще ви кажа какво става..

Но Даниел Кретински начело ли е? Той ли води групата? Бихте ли го нарекли най-силно заинтересования?

За съжаление не мога да коментирам.

Тогава коя компания има най-голям интерес от инвестицията и в какъв размер ще бъде?

Има проявен интерес от много страни.

Разбирам, че няма да стигнем доникъде по този въпрос. Ще ви задам по-лесен. Разделяте бизнеса на две. Как да е сигурен пазарът, че това върви по план? Ще стане ли преди края на тази календарна година? Какъв интерес забелязвате? Има ли инвеститори, които ви търсят за новия ви облачен бизнес?

На първия въпрос – стратегията е за разделяне на бизнеса и поставянето му в правилната управленска рамка. Защото работим на различен пазар. Работим за друг профил на купувача.

С целия ръководен екип успяхме да покажем през 2022г и през първото тримесечие, че това е правилната стратегия на разрастване на бизнеса.

Видяхте как през 2022г. се върнахме към органичен ръст. През първото тримесечие даже постигнахме ръст далеч над насоките си.

Като стратегия това е правилното решение.

Оперативно ще приключим разделянето през това лято. Ще го обявим много скоро.

Оперативно двете части ще са напълно готови за холдинга през лятото на тази година.

После листването на Eviden ще бъде когато Бордът анализира всички възможности, включително актуалната ситуация на пазара.

И сте оптимист, че ще стане до края на годината? Подготвили сте се за тогава, така ли?

Засега според официалната комуникация, към която се придържам, планираме да стане преди края на годината.