Самърс: Задачата е Фед е много, много трудна

Лари Самърс, бивш министър на финансите на САЩ

12:28 | 23 януари 2023
Преводач: Мария Попова

Все още съм предпазлив, но малко по-обнадежден отколкото преди. Мекото приземяване е триумфът на надеждата над опита. Но понякога надеждата наистина триумфира, а не опита.

Наблюдаваме известно забавяне в инфлационните индикатори и същевременно налице е една постоянна стабилност, а всички ние искаме да видим точно това. Продължавам да смятам, че ще имаме трудности, защото ни е нужна значителна дезинфлация, която се простира отвъд волатилните компоненти, които виждаме.

Трябва да се признае, че данните са по-добри отколкото хора като мен биха очаквали преди три месеца. Но работата на Фед е все така трудна, но ситуацията наистина изглежда малко по-добра.