8500 войници на САЩ в готовност за решение на НАТО

Джон Кърби, говорител на Пентагона

10:56 | 25 януари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Както президентът даде да се разбере, САЩ ще защитава твърдо националните си интереси в отговор на действия на Русия, които вредят на нас, на съюзниците ни и партньорите ни.

В рамките на този ангажимент Министерството на отбраната поддържа значителни бойни военни части в Европа за спиране на агресията и повишаване на възможностите на алианса да защитава съюзниците и при нужда да разгроми агресора.

Освен това САЩ има ангажимента да осигури части за силите за бързо реагиране на НАТО, наричани още NRF в случай, че НАТО активира този механизъм.

Както знаете, силите за бързо реагиране на НАТО са мултинационални части, съставени от въздушни, сухопътни и морски спецчасти с всички компоненти, които алиансът може да разположи бързо където е нужно.

Общо NRF се състоят от около 40 хиляди многонационални войници.

В тези части има Оперативна група с много висока степен на готовност, или VJTF с 20 хиляди души от всички области, включително многонационална сухопътна бригада от около 5000 души с въздушни, морски и спецчасти.

Това са някои факти около подготовката, която ще засили нашия ангажимент към НАТО и силите за бързо реагиране на НАТО и ще увеличи готовността ни.

Министър Остин постави редица части в САЩ в повишена готовност за изпращане, което увеличава нашата готовност да осигурим сили, ако НАТО реши да активира NRF. Или ако се развият други събития.

Общо министърът постави в повишена готовност около 8500 души.

В близките дни ще продължаваме да ви даваме нова информация за тези решения. Но те конкретно ще осигурят ангажимента на САЩ към силите за бързо реагиране на НАТО да бъде в синхрон с готовността им за бързо разполагане, ако се вземе такова решение.

В случай, че НАТО активира силите за бързо реагиране или ако се влоши ситуацията със сигурността, САЩ ще бъде в състояние бързо да разположи допълнителни бойни групи - логистика, медицински, авиационни, разузнавателни, наблюдателни, транспортни допълнителни възможности в Европа.

Отново искам да подчертая, че към момента има решение за поставяне на тези части в повишена готовност и само това. Няма взети решения да се разполагат никакви американски части за момента.