Morgan Stanley: Цикълът в Азия напомня на 2003-2007, част 2

Четан Ахия, главен азиатски икономист на Morgan Stanley

16:00 | 24 ноември 2021
Преводач: Петя Кушева

Когато става въпрос за Вашата прогноза за растежа в Азия, която току-що излезе, Morgan Stanley очаква 5,4% ръст в Азия, което е все още малко по-високо от консенсуса. Какво ви прави толкова уверени в това възстановяване?

Мисля, че рамката, която приближаваме относно прогнозата за 2022 г и 2023 е, че това е много различен цикъл за Азия. Повече наподобява това, което видяхме през 2003-2007 г.

Външното търсене е много силно. Не мислим, че външното търсене ще отслабне, както някои хора се тревожат.

Това ще предизвика бум на частните капиталови разходи. Следователно ще се ускори ръстът на производителността, което ще доведе до устойчиво възстановяване.

Това създава такава обстановка в Азия, в която ще може да разчита на ръст на производителната динамика по-скоро, отколкото да разчита на стимули и лостове, което е ключова характеристика за последните 14 години от началото на кредитната криза.

Мислим, че това е много различна среда за Азия и сме конструктивни относно прогнозата ни за 2022 г.

Икономиките на трите ключа, които имаме преди консенсуса са Китай, Индия и Индонезия, които са трите тежки категории в покупателната способност в региона.  Така че това е нашия подход към прогнозата за 2022 г.

Имате малко повече оптимизъм, когато става въпрос за възстановяването на Китай за следващата година. Кажете ни повече защо и могат ли да направят достатъчно, за да избегнат твърдо приземяване в сектора на имотите?

Смятаме, че растежът в Китай беше необичайно нисък във втората половина на тази година и трите причини, поради които това се случи са защото преминавахме през затягане на контрацикличната, фискалната и паричната политика.

Това винаги се случва. Когато външното търсене е добро, политиците затягат фискалната и паричната политика.

Второто беше, че видяхме проблеми, свързани с енергетиката, недостиг на въглища, както и целите за енергиен интензитет.

И третото беше стратегията за управление на Сovid. Вариантът Делта създаде проблем и Китай трябваше да въведе ограничения, които де отразиха на потреблението.

Сега обаче и трите проблема са повече или по-малко разрешени.

Първо, има пауза в затягането на паричната политика.

На фискалния фронт се издават повече държавни облигации.  

А относно недостига на въглища, вие отразихте в програмата си преди това, че недостигът на въглища сега е овладян и доставянето на електричество се нормализира.

В същото време, при целите за енергиен интентензитет, в началото на следващата година ще има нови цели и ще бъде по-лесно да се изпълняват в сравнение с тази година.

И накрая относно стратегията за управление на Сovid, смятаме, че последствията от Сovid ограниченията в Китай намаляват.

През 2022 г. това трябва да е по-малка пречка за общото потребление и растежа на БВП. Очакваме ръста на Китай, който е около 4,9% на две годишна основа, да бъде 3.3% през второто тримесечие, но да се ускори до 5.5% следващата година.