UpDate

Събота и неделя от 19:30 часа
Автори и водещи: Елена Кирилова и Бойчо Попов

В света няма нито един истински умен град, защото липсва свързаност

Тиери Берисо, световно признат експерт по Интернет на нещата, UpDate, 28.07.2018

20:00 | 28 юли 2018
 Тиери Берисо, международен независим консултант и световно признат експерт по „Интернет на нещата“. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Тиери Берисо, международен независим консултант и световно признат експерт по „Интернет на нещата“. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

България може да развива технологии като IoT, но този пазар е неразработен и е нужна подкрепата на правителството. Това коментира Тиери Берисо, международен независим консултант и световно признат експерт по „Интернет на нещата“, в технологичното предаване “UpDate” с водещи Елена Кирилова и Бойчо Попов.

„България винаги е имала силно развит ИКТ сектор и хората в него ми направиха много добро впечатление. Ако получи подкрепа от правителството си, България може и трябва да се превърне в лидер в сферата на дигитализацията, Интернет на нещата и умните градове“.

Според него подкрепата от правителството не трябва да се изразява само в правителствени разходи.

„Тук има добра основа, но няма сътрудничество и перспективи за хармонизиране, координация и опити за стимулиране на хората да работят в тази среда. Но в България има силни движения в ИКТ сектора, които имат потенциала да развият подобни дейности в бъдеще“.

Що се отнася до умните градове, Берисо не смята, че в световен план има добри примери.

Той обясни, че всеки един град е разработил някакви умни процеси като умни паркинги, умно осветление или умни електромери. Но основният проблем отново е, че няма координация.

„Има отделни инициативи, но дори в рамките на един град те са напълно несъгласувани по между си“.

Берисо смята, че в света няма нито един напълно умен град.

„Умен град е един модерен израз и хайп и не смятам, че съществува такова нещо. Има някои умни инициативи и перспективи за достигане до умни градове. Но все още сме далече от това и причината е, че нямаме оперативна съвместимост и няма съгласуване между различните умни услуги, които започват да се развиват“.

Той посочи, че инфраструктурата от своя страна също още не е готова за това.

„Това е предизвикателство за всички. Можем да говорим за инфраструктура и в по-общ смисъл – може да бъде пътища или сгради, но може да означава и свързаност“.