Кога въглеродният отпечатък влиза във финансовите данни

Финансовите рискове от промените в климата

13:25 | 31 март 2016
Автор: Иван Николов
Демонстрация на моментално замръзваща вода при много ниски температури на брега на р. Лена, Якутск, Русия. 13/2/2016. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg
Демонстрация на моментално замръзваща вода при много ниски температури на брега на р. Лена, Якутск, Русия. 13/2/2016. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

Мери Шапиро, спец. съветник в работната група на Борда за финансова стабилност /FSB Task Force/ по климатично-финансови въпроси за напредъка по създаването на рамка за доброволно обявяване на данни от компаниите. Интервю за Ришаат Саламат от Bloomberg на 31 март 2016.

 

Докъде стигнахте с идеята?

Представихме първата фаза от доклада на 31 март и вече работим по втората, която ще включва серия от препоръки за доброволно деклариране на данни с отражение върху климата и финансите на компаниите.

 

Добре ли е тези данни да се декларират само доброволно?

Ще видим.

Сред страните от Г20 почти всяка една изисква компаниите да обявяват материалните рискове и това включва рискове и възможности, свързани с климата.

Задължението компаниите да изготвят тази информация вече е налице.

Ние се опитваме да създадем единна система за публичните компании. Същевременно потребителите на финансова информация искат, но нямат единна рамка, която да получават и разбират. И накрая, регулаторите се тревожат от евентуални ефекти за финансовата стабилност от големи рискове, свързани с климата, които се разкриват.

Ние се опитваме да решим три проблема на три страни с едно решение.

Всъщност задължението да се предоставят тези данни е вече налице. Ние се опитваме да намерим инструмент за повече ефективност, така че да има информация за вземане на решения от кредитори и инвеститори.

 

Как направихме едно задължение норма - как накарахте компаниите да го приемат като полза за самите тях? Защото това е ситуация, от която всички печелят, нали?

Точно така. Има конкурентно предимство да си прозрачен и открит за рисковете и възможностите.

Компаниите, които разбират рисковете ще ги управляват по-ефективно. Инвеститорите и кредиторите, които са наясно с тях ще разпределят капитала си по-интелигентно и това отново е по-добре за финансовите пазари.

 

Сред страните от Г20 кои са по-добрите компании и по-добрите индустриални групи, които възприемат идеята? И кои са страните, които са по-позитивни към нея?

Г20 като подкрепят повече идеята частният сектор да е по-активен, както посочи Майк Блумбърг. Те създават работна група, която да организира публикуването на данни за материалния риск, свързан с промените в климата.

Има широка подкрепа за идеята.

Някои компании се справят по-добре от други, но не мога да ги изброя.

Всъщност истината е, че нямаме единна, унифицирана форма за деклариране на тези данни. От това се нуждаем, за да могат инвеститорите и кредиторите да вземат решения.

Те искат да се разкрива еднаква информация от еднотипни компании в едни и същи сектори, така че да могат да преценят коя да изберат за инвестиции и кредитиране.

Имаме нужда тази финансова информация да влезе в основните финансови данни. Така ще бъде по-лесно да се открива и за да влезе в първостепенните данни, които компаниите следят в управлението си и при предоставянето на публична информация.

Това е много важна инициатива на всяко едно ниво.

Подкрепата, която получаваме засега е много голяма.

 

Вижте цялото интервю във видеото.

 

Бордът за финансова стабилност /FSB/ предложи на лидерите на големите икономики на срещата на Г20 през ноември в Анталия, Турция да бъде разработена рамка за обявяване на финансовия риск от промените в климата за бизнеса.

Темата не бе обсъждана подробно от лидерите на Г20, които бяха заети с проблемите на тероризма и военните конфликти. Но съобщението по време на преговорите, спонсорирани от ООН в Париж показа, че по темата ще се работи.

 

Марк Карни, председател на Борда за финансова сигурност и гуверньор на BoE поръча доклад на банката, който показа три основни проблема. Прогнозите за климатични аномалии представляват пряка заплаха за имотите. Жертвите на последиците от климатичните промени могат да съдят компании за небрежност. И докато правителствата се опитват да намалят емисиите парникови газове, предизвикващи глобално затопляне, въглеродно-интензивните компании губят пазарен дял от по-"зелените" си конкуренти.

През октомври 2015, когато Карни представи доклада, той предупреди, че пазарите могат да очакват сътресения, ако компаниите, инвеститорите и политиците не предвидят ефектите от климатичните промени. "Когато климатичните промени станат определящ фактор за финансова стабилност, вече може да е много късно", каза Карни.

 

По време на срещата на върха за климата в Париж, COP21 през декември 2015 Майкъл Блумбърг бе поставен начело на работната група на Борда за финансова стабилност, FSB.

Работната група трябва да организира предоставянето на повече информация от компаниите за експозицията им към ефекти от промените в климата, съдебни дела, свързани с климатичните промени и преминаването към чиста енергия.

"От критично значение е индустриите и инвеститорите да разберат рисковете, поставяни от промените в климата, но в момента имаме малко прозрачност в тази област", каза Блумбърг, който е основател и собственик на Bloomberg LP.