МВФ включва ренмимби в изчисляването на валутните си резерви от 1 октомври

Това е и датата, от която официално юанът ще попадне в изчисляването на специалните права на тираж на институцията

15:20 | 5 март 2016
Автор: Александра Попова
Снимка: Xaume Olleros/Bloomberg
Снимка: Xaume Olleros/Bloomberg

Международният валутен фонд (МВФ) ще води отделна база данни за своите международни валутни резерви в юани, считано от 1 октомври 2016 г. Това е и датата, от която официално китайската валута ще попадне в изчисляването на специалните права на тираж (СПТ) на институцията, пише Investor.bg, цитирайки фонда.

Промяната ще бъде отразена през четвъртото тримесечие на 2016 г., като данни за тогава ще има до края на март 2017 г. Данните за валутната композиция на официалните международни валутни резерви т.нар. COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves) включват валутната структура на резервите на страните членки на МВФ под формата на статистически агрегати.

От 1 октомври 2016 г. държавите членки ще могат да декларират като официални резерви своите вложения деноминирани в юани активи, които могат да бъдат използвани за посрещане на финансовите нужди в платежните им баланси.

Юанът ще се присъедини към група от валути, които се използват за тази цел – американският долар, еврото, йената, британската лира, швейцарският франк, австралийският долар и канадският долар.

Когато МВФ определи юана като свободно търгуема валута и реши да я включи към кошницата от валути, която формира СПТ, от 1 октомври 2016 г., институцията подчерта опитите за запълване на празнините по отношение на липсващи данни, включително и прибавянето на юана в COFER.

От 1 октомври 2016 г. теглата на валутите, които ще определят СПТ, ще бъдат следните: американски долар – 41,73%, евро – 30,93%, юан – 10,92%, японска йена – 8,33%, британска лира – 8,09%.

Спрямо последния преглед на валутната кошница на МВФ през 2010 г. теглото на долара спада от 41,9%, на еврото – от 37,4%, на йената – от 9,4%, а на лирата – от 11,3%.

Данните в COFER са тримесечни, като в края на всяко тримесечие МВФ публикува агрегирани данни към определена дата на предходното тримесечие. В момента базата данни на COFER разделя вземанията на паричните власти към нерезиденти, деноминирани в американски, австралийски, канадски долари, евро, швейцарски франк, британска лира и японска йена. Вземанията са под формата на банкноти, банкови депозити, съкровищни облигации други краткосрочни и дългосрочни държавни ценни книжа и други вземания, подходящи за задоволяване нуждите на платежния баланс.