Възможности и предизвикателства пред планинските региони

Д-р Чавдар Русев, Асоциация за развитие на планинските общини, Бизнес старт, 19.07.2018

09:48 | 19 юли 2018
д-р Чавдар Русев, Асоциация за развитие на планинските общини. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
д-р Чавдар Русев, Асоциация за развитие на планинските общини. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Основните трудности, които засягат планинските райони в България, са свързани с достъпността. Това е един от ключовите въпроси за решаване пред икономическото и социално развиване в регионите. Става дума за техническа инфраструктура и ВиК услуги – повечето от населените места в тези региони не разполагат с адекватна ВиК мрежа. Това коментира д-р Чавдар Русев, Асоциация за развитие на планинските общини, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

„През годините общините успяха да овладеят процесът на усвояване на средства. В повечето от тях вече работят доста квалифицирани екипи. Проблемът е в недостига на средства, специално за решаването на тези проблеми“.

По думите му не трябва да се забравя и проблемът, свързан със социалната инфраструктура. Тоест социалните услуги, които тези хора би следвало да получават по същия начин, по който и останалите хора в страната. Според д-р Русев са необходими инвестиции в образование и адекватна политика, която да отразява потребностите на тези региони от образовани и квалифицирани кадри. Той допълни, че е необходимо да бъдат създадени стимули за задържане на младите хора в тези региони.

„Един от примерите е отпускането на помощи за стартиране на начален бизнес. Или да започнем с образованието – отпускане на стипендия, задължаване на младия човек да остане в тази община, например минимум 10 години, за да се реализира като специалист. Когато пристигне , да му бъде отпусната помощ, да се създаде възможност той да се устрои битово, за да помогне в решаването и на проблемите на общината“.

Гостът поясни, че процесът трябва да обхване обгрижването на младия човек още от неговото обучение, като студент, до създаване на благоприятни условия за развиване на неговото семейство на територията на общината. Според него това се постига с отпускането на различни видове помощи и субсидии както за закупуване на жилище или предоставяне на такова от общината, така и за помощи за обзавеждане, решаване на битови проблеми. По думите му има и други възможности, които са свързани с местната данъчна политика.

Безспорно туризмът е един от основните фактори за местно икономическо развитие в планинските региони, поясни още д-р Русев. Според него задължително трябва да вървим към диверсификация на туризма в планинските региони. Трябва да се обърне и особено внимание на т.нар. достъпен туризъм - секторът да бъде достъпен за хората с увреждания, защото България изостава много в това отношение.

„В момента ние развиваме един международен проект, който е свързан с обезпечаването на достъпен туризъм и създаването на една нова професионална категория или т.нар. туристически асистент на хората с увреждания“.

Създаването на запазена марка от определен произход, която да формира бранд с наименованието „Планински продукт“ е много важно, подчерта д-р Русев. „Това ще стимулира развитието на малките мандри и производители на продукти. Трябва да се стремим да съкращаваме пътя на продуктите“.

Повече вижте във видео материала.