Русия все още ползва „токсичното“ евро и долар за почти половината от износа си

Графика на деня, 10.03.2023 г.

18:30 | 10 март 2023
Автор: Екип на Bloomberg
Графика: Bloomberg
Графика: Bloomberg

Русия все още извършваше почти половината от цялата търговия в края на миналата година във валутите на своите противници, които наложиха санкции заради инвазията на Кремъл в Украйна, въпреки че юанът и рублата навлязоха дълбоко в сетълмента на трансакциите.

Плащанията за износ, използващи това, което Банката на Русия нарича „токсични“ валути, предимно щатски долари и евро, представляват 48% от общата сума в края на 2022 г., което е спад от 87% в началото на годината. Делът на юана се увеличи до 16% - от около 0,5%, а рублата достигна 34%, или почти утрои нивото си от по-рано, показа доклад на централната банка в четвъртък.

Сравнението предостави подробна картина на това, което централната банка описва като „широка структурна трансформация на руската икономика“. Въпреки че обемът на търговията, извършвана с валутите на неприятелски страни, е намалял рязко, Банката на Русия заяви, че техният дял все още е „значителен“.

Санкциите лишиха централната банка от достъп до около половината от нейните международни резерви, оставяйки я да притежава само злато и юани. Преди войната Банката на Русия прекара години в намаляване на експозицията към долара.

Санкциите имат за цел да изолират Русия от международните финансови пазари и доведоха до изтичане на чуждестранни инвеститори от страната. В отговор централната банка се опита да обезсърчи бизнеса да използва „токсични“ долари и евро.

В доклада за рисковете на финансовите пазари в четвъртък централната банка каза, че с изключение на юана, валутите на други „приятелски“ страни все още се използват рядко и представляват само 2% от експортните плащания.

Все пак отстъплението на „токсичните“ валути набира скорост в други части на икономиката. При търговията на Московската борса обемът в долар-рубла миналия месец представляваше едва 36% от общия оборот, най-ниското ниво от години, според централната банка.

Що се отнася до вноса, „токсичните“ валути представляват 46% през декември 2022 г., което е спад от 65% през януари същата година. Делът на юана се повиши от 4% на 23%.

Поетапното премахване на еврото — което до голяма степен се случи през първата половина на 2022 г. — означава, че разликата между износа и вноса, платени в европейската валута, е станала отрицателна, според централната банка.