Александър Трифонов за предизвикателствата пред местната власт

Александър Трифонов, Институт за местно и регионално развитие, Бизнес старт, 12.12.2019

Последни новини
Още от В 2 минути