При изтичане на данни от банки, клиентът има право на информация, която го засяга

Спас Иванов – експерт по киберсигурност в компанията IT Baseline, Бизнес старт, 03.09.2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути