Качествата на тазгодишната реколта от пшеница са най-добрите за последните 20 години

Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите в предаването „Бизнес старт“

 

Последни новини
Още от В 2 минути