Предстоящата вълна от кредитни просрочия - особено болезнена

Влошава се съотношението дълг-активи

Когато удари следващата вълна от просрочия на корпоративни кредити, тя ще нарани инвеститорите много повече от очакваното.

Загубите от корпоративни облигации поради необслужени задължения ще бъдат по-високи отколкото при предходни цикли, защото американските емитенти имат твърде високи дългове спрямо активите, твърдят стратези от Bank of America Corp. Високите нива на корпоративните заеми означават, че ако една компания открие процедура по ликвидация, приходите от нея ще трябва да покрият повече задължения.

“В момента корпоративният дълг е по-висок от всякога, имаме по-голямо кредитно финансиране и това увеличава вероятността от сериозни поражения“, заяви Едуин Тай, мениджър портфейл в Newfleet Asset Management.

Загубите вече се покачват. Вероятността те да продължат нагоре може да означава, че джънк облигациите не компенсират в достатъчна степен инвеститорите, за риска, който те поемат, смята стратегът Майкъл Контопулос от Bank of America Merrill Lynch. В момента, средната доходност на американските джънк облигации е около 8,45% около средната за последните 10 години.

Когато дойдат лоши времена, инвеститорите в корпоративни облигации губят средно около 70 цента на долар, ако кредитополучателят фалира. При сегашния цикъл, тази цифра може да доближи 85 цента, твърдят от Bank of America.

Нивата на кредитно финансиране се повишават, тъй като все повече компании използват заеми, за да рефинансират наличните си задължения, да изкупуват обратно акциите си и да предприемат различни стъпки, които не водят до нарастване на стойността на активите им. Капиталовите разходи, които повишават активите са относително ниски в рамките на този цикъл.

Според данни на Bank of America Merrill Lynch, компаниите с джънк облигации имат дълг, възлизащ на 48% от активите им, което е със 7,5 процентни пункта повече от последните 7 години. Съотношението дълг към активи е един от основните фактори за това доколко големи ще бъдат загубите, при необслужване на задълженията от страна на кредитополучателя.

Друг фактор е процентът на просрочия, защото колкото повече компании не обслужват задълженията си, толкова повече искат да продадат активи или да се преструктурират о някакъв начин и така инвеститорите имат по-ниска възвръщаемост. В момента, според Moody’s Investors Service просрочията са около 4%. Рейтинговите компании предвиждат покачването им до 5,05% до края на годината при най-благоприятно развитие на пазара, а най-песимистичните прогнози са за скок до 14,9%.

Процентът на просрочията и съотношенията дълг към активи обясняват и 75% от колебанията в наблюдаваната възвръщаемост.

Възвръщаемостта намалява

С влошаването на съотношението дълг към активи и повишаването на процента на просрочията, процентът на възвръщаемост, или процента от главницата, който инвеститорите си възстановяват при просрочие, вече е започнал да се понижава. Според данни на Bank of America Merrill Lynch в момента това е около 29 цента на долар, докато преди две години, цифрата е била около 44 цента. С други думи, процентът на загубите вече бележи ръст.

Ниската цена на петрола е друг фактор, който вероятно препятства възвръщаемостта. Суровият петрол се търгува около 36 долара за барел, със 65 цента по-ниско от цените от средата на 2014. Спадът е достатъчно стремглав, за да принуди някои нефтодобивни компании да започнат да бавят изплащането на задълженията си.

 

Последни новини
Още от Акценти