Какво целят централните банки?

Отрицателните лихви като стимул за растеж

Явно следващата пречка, следващото препятствие пред бъдещото особено важно решение за вдигане на лихвения процент е по-трудно за преодоляване отколкото през декември. Съгласен ли сте с това?

Да, напълно. Фед подсказаха това в изявлението, което направиха.

Мисля, че ключовият въпрос върху който трябва да се съсредоточим от гледна точка на централните банки е: какво се опитват да постигнат банките с негативните лихвени проценти? Целта им е да ускорят движението на парите. В момента няма недостиг на отпечатани пари, но скоростта на движение на парите е разочароваща. Считам, че централните банки трябва да се съсредоточат над това като стимул за растеж.

Какво да направят? Да продължат да намаляват лихвите? Накъде вървим?

Това на което сме свидетели е много бавен процес на преструктуриране в икономиките. Вече говорихме за еврозоната и нивото на безработица, което остава високо. Да, вече две години спада, но ако се запитаме откъде дойде това стигаме до две области в еврозоната, които наистина бяха преструктурирани. Първата е държавните разходи, знаем, че имаше сериозен натиск за фискално преструктуриране. Втората е банковия сектор в отделните държави – Испания е много добър пример. Така че, в тези области бяха изгубени повече работни места от откритите в частния сектор. В известен смисъл, има такъв импулс на преминаване към частния сектор и една по-динамична местна икономика и това е добра новина.

Да се върнем към думите ви за скоростта на парите. Това е гореща тема. Сценарий за монетарна политика. Япония е много различна от еврозоната. Защото в еврозоната име търсене на кредити, увеличаваш скоростта на парите, разкарваш парите от банките като ги караш да дават заеми, да направят нещо с този капитал. Но в Япония няма такова търсене на кредити, така че по същността си това е данък за японските банки. Всяка държава е различна. Какво става в еврозоната, какво се случва с отрицателните лихви и какво би се случило евентуално в Япония...

Напълно сте прав. За всяка държава е различно. В Япония като че ли трябва да се съсредоточат основно върху преструктурирането на някои от бизнес практиките, които прилагат. Дори не е необходимо да назовавам някои големи имена. Докато за еврозоната е важно да стане по-лесно да се прави бизнес и да се възстанови динамиката на местната икономика.

Нужна ли ни е повече динамика за да се повишат цените на акциите?

Знаете ли, доколкото мога да преценя, тази година ще има нарастване на приходите в Европа като цяло, извън Великобритания. Явно пазарът продава добре, оценката е добра, усещането е на пода. Ако разгледате проучването на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори, направено преди две седмици, процентът на оптимистично настроените дребни инвеститори е най-ниският за последните двадесет години.

Мерките на ЕЦБ и BoJ донесоха оживление на пазара, но дали те са готови да направят нещо повече?

Да, има монетарни стандарти и общо взето трябва да изчакаме срещата на ЕЦБ през март, за да видим под каква форма ще бъдат приложени.

 

Последни новини
Още от Акценти