Драги: инфлацията се движи към целта ни

Реч на Марио Драги, президент на ЕЦБ на конференцията на Института за монетарна и финансова стабилност, Франкфурт, 14 март 2018

Марио Драги, президент на ЕЦБ. Реч във Франкфурт, 14 март 2018. Photographer: Andreas Arnold/Bloomberg Марио Драги, президент на ЕЦБ. Реч във Франкфурт, 14 март 2018. Photographer: Andreas Arnold/Bloomberg

Монетарната политика в еврозоната
Реч на Марио Драги, президент на ЕЦБ на конференцията на Института за монетарна и финансова стабилност, Франкфурт, 14 март 2018. /Откъс, цялата реч е на сайта на ЕЦБ/.

"През изминалата година ЕЦБ постепенно променяше програмата си за изкупуване на активи. Настроихме монетарната си политика към променящия се тон на възстановяването, което преди определях с термина “придружаващо възстановяване”.

През този период икономиката се разви дори още по-силно, отколкото очаквахме и доверието в еврозоната се увеличи. Но не можем да кажем, че работата е приключила, защото реалният ръст е силен.

Има много ясни условия за спиране на програмата за изкупуване на активи: трябва да видим устойчива корекция на пътя на инфлацията в посока нашата цел, която е ниво под, но близо до 2% в средносрочен план.

Затова монетарната ни политика ще бъде калибрирана така, че да осигури запазването на този път на инфлацията.

Докато сме по-уверени, отколкото преди, че инфлацията ще продължи в правилната посока, рисковете и несигурността остават. По тази причини, дори след като прогнозата стане по-малко зависима от изкупуването на активи, монетарната политика трябва да продължи да е търпелива, устойчива и да гарантира връщането на инфлацията към нашата цел.

Развитието на реалната икономика

Икономиката расте устойчиво над текущите прогнози за потенциален ръст с над процентен пункт за последната година. Всички индикатори в еврозоната са близо до най-високите си нива от началото на валутния съюз, дори и последните данни да са леко под очакванията. И има признаци на подкрепа на потреблението и инвестициите, които все още трябва да бъдат потвърдени.

За потреблението един полезен индикатор е разликата между основното – за храна и наем и неосновното като електрически уреди и почивки. Неосновните покупки, които отговарят за около половината от разходите на домакинствата в еврозоната, обикновено се отлагат във времена на рецесия и след това наваксват с напредването на бизнесцикъла. Такива покупки в момента само около 2% над предкризисните нива, в сравнение с 9% за основните разходи. Това показва, че дискреционните разходи на домакинствата все още подкрепят ръста.

Бизнес инвестициите също набират сила с намаляването на несигурността в еврозоната. В момента са 7% над предкризисните нива и проучванията показват, че силното инвестиционно търсене продължава: използването на капацитета в сектора на производствено оборудване е близо до исторически връх за еврозоната и четирите най-големи икономики. Нещо повече, инвестициите в жилища все още са на 17% под предкризисното ниво и едва започва да расте, което вероятно ще даде допълнителен импулс на динамиката на възстановяването.

Тази позитивна оценка на прогнозата за ръст се отразява в последните макроикономически предвиждания на ЕЦБ. Годишният реален БВП се очаква да се повиши с 2,4% през 2018, 1,9% през 2019 и 1,7% през 2020. В сравнение с декемврийската прогноза, ръстът бе ревизиран нагоре за 2018 и остава без промяна за 2019 и 2020г.

Силните резултати в реалната икономика също са видими на трудовия пазар, който продължава да се възстановява. Заетостта расте с почти 7,5 млн от средата на 2013, всички загуби на работни места, регистрирани по време на кризата са възстановени. Нивото на безработицата е на най-ниско ниво от декември 2008, въпреки 2% ръст в трудовата сила по това време.

Има някои въпроси по качеството на тези работни места: видяхме ръст във временната заетост и договорите на непълен работен ден. Но проучванията показват продължаващ подем на заетостта. Очакванията за заетостта са на рекордно високи нива и в индустрията, и в услугите. Прогнозираме безработицата да падне до 7,2% до 2020.

...

Заключение

Все още имаме нужда да видим още доказателства, че динамиката в инфлацията се движи в правилната посока. Затова монетарната политика ще остане търпелива, устойчива и предпазлива.

Последни новини
Още от Новини