ВЕИ изпревари базовите централи по ръст на производството на ток

8,63% ръст на ВЕИ, при 8,28% ръст на базовите централи

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Ръстът на ВЕИ в производството на ток изпревари нарастването на дела на базовите централи, пише 3e-news.

Производството на ток и потреблението продължават да са с положителна тенденция и към средата на август 2017. Подобряват се, макар и слабо  и показателите за износа на електроенергия, както и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Най-голямо впечатление при прегледа на оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обаче прави фактът, че нарастването на дела на производството на електроенергия в преносната мрежа вече изпреварва ръста на участието на базовите централи и достига до 8,63 на сто, при 8,28 на сто дял на базовите централи.

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 13 август 2017 нараства до 28 019 217 MWh, от 27 035 599 MWh, или с 3,64 %.

За пореден отчетен период ръстът при потреблението остава значителен -  6,25% - до 24 788 199 MWh от началото на годината почти до средата на август , при 23 330 168 MWh за същото време на миналата година.

Леко подобрение се отчита и при износа на ток, въпреки че продължава да остава отрицателно – минус (-) 12,80%. Подобрението е от около един процент.

Най-голяма изненада предизвикват данните за участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Така например, участието на базовите централи от началото на годината до 13 август достига до 23 714 462 MWh. За сравнение, през миналата година то е било в обем от 21 900 479 MWh – или увеличение (+) от 8,28 %.

По-висок, макар и с няколко стотни, дела на ВЕИ в преносната мрежа вече е по-висок – плюс (+) 8,63 %. Така например, ако за сравнявания период през миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било  от порядъка на 735 118 MWh, то през тази се увеличава до 798 588 MWh. Съответно дела на електроенергията от вятър нараства с 4,13%, от слънце – 1,54 %, а от биомаса – 66,73%.

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа също е с положителна тенденция, но е значително по-нисък - (+) плюс 2,64 %. В този сегмент също най-голямо значение за скока им производството на електроенергия от вятър – ръст от (+) 5,35 %, докато тази от слънце остава с незначителен дял от (+) плюс 0,17 %, а от биомаса – (+) повишението е от порядъка на 9,40 %.

Много слабо подобрение за сравнявания период се отчита при участието на ВЕЦ в производството на електроенергия, въпреки че продължава да остава силно отрицателно – минус (-) 28,48 %.   

Последни новини
Още от Новини