Мнозинството българи смятат, че ситуацията у нас е неблагоприятна за спестяване

Намеренията за спестяване на българите все пак леко се подобряват към октомври

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

През октомври по-голямата част от потребителите в България продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с три месеца по-рано. Това показват наблюденията на Националния статистически институт (НСИ) за потребителите към октомври, предаде Investor.bg.

Последната анкета обаче регистрира по-позитивна нагласа в намеренията на потребителите по отношение на извършването на разходи за „подобрения на дома” през следващите дванадесет месеца.

Мненията на потребителите относно развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет  са леко влошени спрямо предходното наблюдение към юли. По-неблагоприятни в сравнение с юли са и оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. В същото време от МВФ прогнозираха, че през 2017 в България ще има дефлация от 0,9%.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца преобладават предвижданията, че тя ще се увеличава, макар че данните на Евростат вчера показаха безработица от 7,5% у нас – най-ниското ниво от септември 2009 насам.

През октомври общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли. Потребителите посочват известна положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца.

Очакванията на живеещите в селата са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

*Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Последни новини
Още от Новини