Признание за привлекателността на българската автоиндустрия

Ниските разходи за труд са сред основните предимства на страната, а липсата на достатъчно квалифицирана работна сила - сред недостатъците

Изглед от завод на VW Снимка: Bartek Sadowski/Bloomberg Изглед от завод на VW Снимка: Bartek Sadowski/Bloomberg

България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерия "Привлекателност за автомобилната индустрия". Това показва проучването на Colliers International и Automotive Cluster Bulgaria, проведено през втората половина на 2016 г. сред представители на съответната индустрия в страната.

В класацията, създадена за целите на проучването, освен България, участват и Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Испания, Обединеното Кралство, Италия, Франция и Германия. Страните са подредени спрямо индекс, състоящ се от претеглените позиции на всяка държава от списъка, пише Investor.bg.

Теглата на отделните фактори са определени на база отговорите на участниците в проучването в частта „Причини за избор на България“.Те се умножават по съответната позиция на държавата по отношение на дадения фактор, като се има предвид, че не всеки разход е отразен в проучването.

Подреждането зависи изцяло от изследваните разходи. Колкото по-малък е индексът, толкова по-добри условия предоставя съответната страна.

Според доклада в България са налице около 100 големи компании, които произвеждат компоненти за почти всеки бранд от международната автомобилна индустрия. По-голямата част от тях са първо, второ и трето ниво доставчици, като в страната има един производител със завод за сглобяване.

Компаниите за развойна дейност са фокусирани върху подобряването на автоматизацията при производство, както и върху проектирането на съвременни електронни системи. Разположени са във всички региони на България, като Южна България регистрира по-голяма активност. 

В индустрията има над 33 хил. заети лица. Приходите, генерирани от компаниите в този сегмент за 2015 г.,  възлизат на 1,55 млрд. евро и съставляват 3,5% от БВП на страната.

Компаниите, участвали в проучването, определят като основно предимство на Българияниските разходи за труд (50%). Членството в ЕС, както и близостта до клиенти и производители, се нареждат на второ място по важност за 45% от респондентите, следвани отданъчните облекчения при развиване на дейност в общини с висок коефициент на безработица (36%).

Сред критериите са и ниските разходи за недвижими имоти и за електричество, наличието на валутен борд, достъпност и качество на работната сила.

Предизвикателствата пред бизнеса, които са идентифицирани, са липсата на достатъчно квалифицирана работна сила – проблем за 35% от споделилите мнение. Бюрокрацията се нарежда на второ място (22%), неефективната съдебна система (13%), наред с тях са и корупцията, недостигът на големи клиенти и фактът, че голяма част от доставчиците се намират зад граница.

Проучването на Colliers и Аутомотив Клъстер разглежда и типа на площите, използвани от автомобилната индустрия– собствени /реновирани, наети, строени по поръчка/притежавани или строени по поръчка/наети. Повече от половината запитани се помещават в собствени/реновирани фабрики. Една пета от анкетираните използват притежавани, строени по поръчка, сгради.

С оглед на перспективата все повече да нараства търсенето на електрически и екологични автомобили, Colliers изследва и въздействието на тази тенденция върху автомобилната индустрия в България. Всеки четвърти участник в анкетата смята, че това развитие ще способства разрастването на бизнеса му, 36% са на мнение, че няма да повлияе върху дейността им, а едва 5% го възприемат като заплаха.

Представителите на автомобилната индустрия, участвали в проучването, прогнозират по-добро представяне на държавата в макроикономически аспект, постигане на по-високи приходи през тази година, увеличаване на числеността на персонала, повишаване на инвестициите в оборудване и разширяване в рамките на текущото местоположение.

А това, което е необходимо за целта са повече инвестиции в обучение, по-тясна връзка между образованието и бизнеса, и развитие на инфраструктурата в съответствие с нуждите на индустрията.

Последни новини
Още от Новини