Германия остава с най-голям излишък по текущата сметка в ЕС

Излишъкът по текущата сметка на ЕС за последните 12 месеца достига 147,7 млрд. евро към края на юни

Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg

Германия остава държавата от ЕС с най-голям излишък по текущата сметка, достигащ 26,31 млрд. евро към юни 2016. Страната често е критикувана заради излишъка. Повече от 3 пъти е разликата с Италия, втората държава в ЕС с най-голям излишък по текущата сметка, пише Investor.bg.  

Дефицитът по текущата сметка на Европейския съюз (ЕС) се разширява до 13,1 млрд. евро през юни спрямо 12,4 млрд. евро през май и 9,9 млрд. евро през юни 2015, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

За месеца излишъкът по текущата сметка за услугите отчита ръст от 600 млн. евро до 12,7 млрд. евро, а за стоките се понижава с 1,1 млрд. евро до 10,4 млрд. евро.

Салдото по статията “Първичен доход” остава отрицателно и през юни – в размер на 3,4 млрд. евро, като дефицитът се свива с 1 млрд. евро спрямо май, отчита още Евростат.

Салдото по статия “Вторичен доход” също е отрицателно – 6,7 млрд. евро, като дефицитът се свива с 1 млн. евро спрямо май, сочи статистиката.

Излишъкът по текущата сметка на ЕС за последните 12 месеца достига 147,7 млрд. евро към края на юни спрямо 139 млрд. евро за предходните 12 месеца. Излишъкът по сметката за стоките се увеличава за периода до 132,8 млрд. евро спрямо 72,5 млрд. евро, а за услугите се понижава до 140,4 млрд. евро спрямо 148,3 млрд. евро.

За 12-месечния период салдата по статиите “Първичен доход” и “Вторичен доход” се разширяват – съответно над пет пъти до 45,1 млрд. евро от 9 млрд. евро и 80,3 млрд. евро спрямо 72,7 млрд. евро.

 

Последни новини
Още от Новини