Американската безработица е надолу, но по лоши причини

Повече безработни в САЩ се отказват от търсенето на работа

Графиката изобразява съотношението на напускащите работната сила безработни американци спрямо цялото население през годините Източник: Bloomberg Terminal Графиката изобразява съотношението на напускащите работната сила безработни американци спрямо цялото население през годините Източник: Bloomberg Terminal

Американската безработица се понижи до 4.7% през май, спрямо 5% през предходния месец, но поради причините, които не трябваше.

През последните два месеца броят на безработните американци като процент от цялото население, които напускат работната сила изцяло се повишава най-бързо от две години насам.

Данните за заетостта, публикувани в петък, показват, че работодателите са добавили най-малко нови работни места от почти шест години насам, елиминирайки почти със сигурност по този начин вероятността за повишение на лихвите през юни.

Последни новини
Още от Новини