ЕК прие стандарти за медицинските изделия в борбата с коронавируса

Стандартите ще дадат възможност за спазване изискванията за здравеопазване и безопасност на законодателството на ЕС

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) прие решения за хармонизирани стандарти, които ще позволят на производителите да пускат на пазара високоефективни изделия за защита на пациентите, медицинските специалисти и гражданите като цяло. Тези стандарти ще осигурят по-бърза и евтина процедура за оценяване на съответствието.

Преразгледаните хармонизирани стандарти играят ключова роля в настоящата пандемия от коронавирус, тъй като се отнасят до съществени по своето значение изделия, като например:
 -  медицински маски за лице,
-  хирургически покривала, облекла и други подходящи облекла,
-  машини за измиване и дезинфекция,
-  стерилизация.

Стандартите ще дадат възможност на производителите на медицински изделия и на други заинтересовани икономически оператори да спазват изискванията за здравеопазване и безопасност на законодателството на ЕС, като същевременно се отчитат най-актуалните технически решения. След като бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, тези стандарти ще позволят съответствие на продуктите с изискванията на трите директиви за медицинските изделия.

Още по темата

Решението за приемане на хармонизираните стандарти за медицинските изделия представлява допълнителна мярка, предприета от Комисията в отговор на епидемичното огнище от коронавирус. Също така след спешно искане от страна на ЕК и в сътрудничество с всички свои членове Европейският комитет за стандартизация (CEN) и Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) предоставиха редица европейски стандарти за някои медицински изделия и лично предпазно облекло.
 

Последни новини
Още от Новини от света